Shamba Galvanized wire– 8G, 10G, 12.5G, 14G, / 25kg

KSh6,400.00

Shamba Galvanized wire– 8G, 10G, 12.5G, 14G, / 25kg

Buy at Best and Discounted prices in Nairobi kenya
Category: